Legislatíva

Zápisnice 2024

Zápisnica 1

Zápisnica 2

Zápisnica 3 a 4

Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva na rok 2023

Dokumenty odborov TUKE

Stanovy ZO OZ PŠaV TUKE

Prezentácia o rozpočte – prezentácia predsedu zväzu OZ PŠaV SR

Prehľad OZ PŠaV, rozpočet a benefity odborov – prezentácia podpredsedu zväzu OZ PŠaV SR

Právne predpisy