Legislatíva

Zápisnice 2022

Zápisnica 1

Zápisnica 2

Zápisnica 3

Zápisnica 4

Zápisnica 5

Zápisnica 6

Zápisnica 7

Zápisnica 8

Zápisnica 9

Zápisnica 10 a 11

Zápisnica 12

Zápisnica 13

Zápisnica 14

Zápisnica 15

Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva na rok 2021

Kolektívna zmluva na rok 2022

Dokumenty odborov TUKE

Zásady hospodárenia RADY ZO

Štatút RADY ZO

Právne predpisy

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ PRI ODMEŇOVANÍ POSTUPUJÚ PODĽA ZÁKONA č. 553/2003 Z. z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME NA ROK 2022

DODATOK č.1 KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE VYŠŠIEHO STUPŇA PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ PRI ODMEŇOVANÍ POSTUPUJÚ PODĽA ZÁKONA č. 553/2003 Z. z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME NA ROK 2021 

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE NA ROK 2022 

DODATOK č.1 KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE NA ROK 2021