Legislatíva

Zápisnice 2023

Zápisnica 1

Zápisnica 2

Zápisnica 3

Zápisnica 4

Zápisnica 5

Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva na rok 2023

Kolektívna zmluva na rok 2022

Dokumenty odborov TUKE

Zásady hospodárenia RADY ZO

Štatút RADY ZO

Právne predpisy