O nás

RADA ZO TUKE

Výkonný orgán, ktorý participuje na úrovni univerzity. RADA ZO na TUKE je tvorená zástupcami jednotlivých úsekov a volenými funkcionármi RADY ZO na TUKE sú predseda, podpredseda, tajomník, hospodár, referent BOZP, rekreačný referent, športový referent a referent stravovania. Samostatným nezávislým kontrolným orgánom je Kontrolná komisia volená a zodpovedajúca sa priamo RADE ZO prostredníctvom členskej schôdze alebo konferencie.