ODBORY Technickej univerzity v Košiciach

Bez odborov:

 • nie je možná kontrola nad dodržiavaním pracovno-právnych, mzdových predpisov a bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci,
 • nie je možné uzatvoriť Kolektívnu zmluvu,
 • zamestnávateľ sám rozhoduje o mzdovom zaradení, pracovnom poriadku, skončení pracovného pomeru,
 • rozvrhnutí pracovného času,
 • pružnom pracovnom čase,
 • rozsahu a podmienkach práce nadčas,
 • pláne dovoleniek, hromadnom čerpaní dovolenky o pracovnom poriadku,

Odbory poskytujú svojim členom:

 • ochranu pri porušení ich práv,
 • právne zastupovanie napr. pred súdom,
 • právne poradenstvo v pracovno-právnych vzťahoch,
 • podporu v prípade ťažkej finančnej situácie a sociálnej tiesni,
 • aktuálne informácie o všetkých otázkach dotýkajúcich sa postavenia a záujmov odborárov a zamestnancov,
 • školenie a odborné sekcie pre členov odborov,

Výhody pre členov:

 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • sociálna výpomoc,
 • príspevok pri odchode do dôchodku,
 • príspevok na zdravotnú pomôcku,
 • ponuka v rekreačných zariadeniach zväzu,
 • bohatá športová činnosť (Bowling, Plávanie, Korčuľovanie, Šachy, Futbal, Volejbal a skupinové cvičenia).