logo10            

 

Vyhľadávanie

Kde nás nájdete

Stretnutie s predsedom Národnej rady SR Andrejom Dankom

V stredu 28. februára 2018 sa predstavitelia zväzu na pôde Národnej rady Slovenskej republiky stretli s predsedom parlamentu Andrejom Dankom. Cieľom stretnutia bolo riešenie aktuálnych problémov v školstve. V úvode predseda NR SR Andrej Danko zdôraznil: „Urobím všetko preto, aby som všetky tlaky na školstvo ustál a maximálne posunul školstvo ďalej. Pre mňa je prvoradá pozícia učiteľa v spoločnosti a jeho platové ohodnotenie. Urobím všetko preto, aby od 1. 9. 2018 platy učiteľov boli valorizované, a takisto aby tabuľkové platy zamestnancov verejnej a štátnej správy neboli pod minimálnou mzdou. V školstve sa nesmie experimentovať so základnými hodnotami štátu“. Súčasne informoval predstaviteľov zväzu o pripravovanom balíku sociálnych benefitov pre obyvateľov Slovenska.

Predseda zväzu Pavel Ondek žiadal zvýšenie platov učiteľov po tom, ako boli vylúčení z valorizácie v rámci Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre rok 2018. Upozornil na aktuálny problém súvisiaci s prijatím nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý má nahradiť platný zákon č. 317/2009 Z. z., pričom z dostupných materiálov nie je zrejmá dostatočná analýza platného zákona. Predložený návrh nerieši problém nízkej atraktivity učiteľského povolania, neobsahuje nástroj pre motiváciu mladých učiteľov a chýba v ňom prepojenie na súčasný systém odmeňovania.

Podpredsedovia zväzu František Šary, Ivan Šóš a Miroslav Habán sa zamerali na Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, hlavne na proces vyhodnocovania pripomienok a finalizácie definitívnej verzie, ktorá by mala byť známa do konca apríla tohto roka.

Miroslav Habán, podpredseda zväzu

 

 

Kalendár akcií

Deň detí na TUKE 2017

den deti 2017

Kontakt

Rada ZO OZPŠaV

Technická Univerzita Košice

Rektorát - Hlavná budova,

1.poschodie, A-blok, č.d.122
Letná 9, 042 00 Košice

Tel : +421 55 602 2007
E-mail: ozpsav@tuke.sk

 

Aktuality zväzu 2018

Chata Čingov

jg4AYQA9qnA

TALIANSKO - BIBIONE

taliansko   bibione

BOWLING TUKE tour 2018

bowling

CROCUS KEŽMARSKÉ ŽĽABY


ochrana zdravia zamestnanca pri výkone práce

bozp

Najčastejšie priestupky zamestnávateľov

Bez názvu

Facebook