logo10            

 

Vyhľadávanie

Kde nás nájdete

Karta MultiSport

Milé kolegyne, milí kolegovia! 

Dohodli sme Vám jedinečnú možnosť získať kartu MultiSport za výhodnú cenu:

Od 1. októbra 2018

25 EUR / karta / mesiac

Kto môže požiadať o kartu MultiSport?

O kartu môžu požiadať zamestnanci a doktorandi.

Je možnosť zakúpenia sprievodnej karty a detskej karty.

Ako postupovať:

        Klik na link, kde si objednáš kartu MultiSport do 20. septembra. 

!https://multisport.formstack.com/forms/tukeska_vhu1!  

Kompletný prehľad o karte nájdeš na www.multi-sport.sk.

 

Športom k zdraviu a k mladosti :-)

Stretnutie s predsedom Národnej rady SR Andrejom Dankom

V stredu 28. februára 2018 sa predstavitelia zväzu na pôde Národnej rady Slovenskej republiky stretli s predsedom parlamentu Andrejom Dankom. Cieľom stretnutia bolo riešenie aktuálnych problémov v školstve. V úvode predseda NR SR Andrej Danko zdôraznil: „Urobím všetko preto, aby som všetky tlaky na školstvo ustál a maximálne posunul školstvo ďalej. Pre mňa je prvoradá pozícia učiteľa v spoločnosti a jeho platové ohodnotenie. Urobím všetko preto, aby od 1. 9. 2018 platy učiteľov boli valorizované, a takisto aby tabuľkové platy zamestnancov verejnej a štátnej správy neboli pod minimálnou mzdou. V školstve sa nesmie experimentovať so základnými hodnotami štátu“. Súčasne informoval predstaviteľov zväzu o pripravovanom balíku sociálnych benefitov pre obyvateľov Slovenska.

Predseda zväzu Pavel Ondek žiadal zvýšenie platov učiteľov po tom, ako boli vylúčení z valorizácie v rámci Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre rok 2018. Upozornil na aktuálny problém súvisiaci s prijatím nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý má nahradiť platný zákon č. 317/2009 Z. z., pričom z dostupných materiálov nie je zrejmá dostatočná analýza platného zákona. Predložený návrh nerieši problém nízkej atraktivity učiteľského povolania, neobsahuje nástroj pre motiváciu mladých učiteľov a chýba v ňom prepojenie na súčasný systém odmeňovania.

Podpredsedovia zväzu František Šary, Ivan Šóš a Miroslav Habán sa zamerali na Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, hlavne na proces vyhodnocovania pripomienok a finalizácie definitívnej verzie, ktorá by mala byť známa do konca apríla tohto roka.

Miroslav Habán, podpredseda zväzu

 

 

Kalendár akcií

Deň detí - ODBORY + KTV

Chata Čingov

jg4AYQA9qnA

TALIANSKO - BIBIONE

taliansko   bibione

Aktuality zväzu 2018

CROCUS KEŽMARSKÉ ŽĽABY


Facebook