Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy 

na Technickej univerzite v Košiciach

 

Vyhľadávanie

Kde nás nájdete

Odborári a partnerské organizácie žiadajú ministerku o viac času

Dňa 21. februára 2018 sa na pozvanie predsedu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku uskutočnilo stretnutie zástupcov partnerských reprezentatívnych organizácií pôsobiacich v regionálnom školstve (Združenie základných škôl Slovenska, Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR, Asociácia stredných odborných škôl Slovenska, Združenie pre rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania, Asociácia Základných umeleckých škôl SR, Združenie katolíckych škôl Slovenska, Únia konzervatórií Slovenskej republiky, Združenie odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení Slovenska a Asociácia verejných jazykových škôl SR).

Témou stretnutia bolo avizované prijatie nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý by mal nahradiť platný zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prerokovanie uvedeného návrhu zákona je podľa programu rokovania Hospodárskej a sociálnej rady naplánované už na 16. apríla 2018.

Účastníci stretnutia upozornili, že z dostupných materiálov nie je zrejmá dostatočná analýza súčasného zákona č. 317/2009 Z. z.. V predloženom návrhu je veľa nejasností, najmä v súvislosti s platnou legislatívou. Ďalej skonštatovali, že predložená pracovná verzia nespĺňa ich očakávania. Dostatočne nerieši problém nízkej atraktivity učiteľského povolania, neobsahuje nástroje pre motiváciu mladých učiteľov a chýba v nej prepojenie na súčasný systém odmeňovania. Zároveň poukázali na to, že doteraz stále nebol prijatý Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý by mal vytvoriť predpoklad pre ďalšie prijímanie právnych predpisov v oblasti školstva. Zhodli sa na tom, že predloženiu tak dôležitého a rozsiahleho zákona zasahujúceho do postavenia pedagogických a odborných zamestnancov by mala predchádzať zmysluplná odborná verejná diskusia.

Predseda odborového zväzu Pavel Ondek v mene zástupcov organizácií zúčastnených na rokovaní navrhol ministerke školstva Martine Lubyovej, aby posunula termín prerokovania uvedeného návrhu zákona v Hospodárskej a sociálnej rade minimálne o tri mesiace a vytvorila tak dostatočný časový priestor na prediskutovanie zásadných otázok vyplývajúcich z prijatia nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Zároveň ministerku v liste požiadal o prijatie delegovaných zástupcov vyššie uvedených organizácií v záujme vyjasnenia jednotlivých postojov.

Prevzaté z portálu Hlavné správy:

 

https://www.hlavnespravy.sk/skolski-odborari-chcu-od-ministerstva-skolstva-viac-casu-na-zakon-o-pedagogickych-zamestnancoch/1321540

Prevzaté z portálu Aktuality:

www.aktuality.sk/clanok/566626/skolski-odborari-chcu-od-ministerky-viac-casu-na-zakon-o-pedagogickych-zamestnancoch/ 

 Kalendár akcií

Deň detí - ODBORY + KTV

CROCUS KEŽMARSKÉ ŽĽABY


Facebook