Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy 

na Technickej univerzite v Košiciach

 

Vyhľadávanie

Kde nás nájdete

Európsky pilier sociálnych práv (EPSP): Ako môžu odborové zväzy zohrávať aktívnu úlohu pri jeho implementáci

ETUI v spolupráci s KOZ SR a maďarskou konfederáciou MASZSZ budú
spoločne organizovať odborný seminár na tému:

“EURÓPSKY PILIER SOCIÁLNYCH PRÁV (EPSP):AKO MÔŽU ODBOROVÉ ZVÄZY ZOHRÁVAŤ AKTÍVNU ÚLOHU PRI JEHO IMPLEMENTÁCII“, ktorý sa uskutoční 9.10.2018 AŽ 12.10.2018 V BRUSELI, Belgicko.


Ciele

• identifikovať hlavné prvky EPSP a prepojenie s európskym
semestrom

• oboznámiť sa s pozíciou EOK

• nájsť nové prepojenie legislatívneho balíka s EPSP

• vypracovať opatrenia, ktoré sa majú prijať na vnútroštátnej
úrovni na podporu implementácie EPSP

Pracovné jazyky: angličtina, SLOVENČINA! a maďarčina.

Registračný poplatok je 72 EUR (hradí zväz), v cene sú zahrnuté
cestovné náklady (Letenky), ubytovanie v hoteli a celodenná strava.

Kalendár akcií

Deň detí - ODBORY + KTV

CROCUS KEŽMARSKÉ ŽĽABY


Facebook