Odborový zväz

pracovníkov školstva a vedy 

na Technickej univerzite v Košiciach

 
 

Vyhľadávanie

Kde nás nájdete

OZ PŠaV na Slovensku

nájdete na www.ozpsav.sk >>>

 

PRIHLÁŠKA DO ODBOROV

Stiahnuť prihlášku za člena >>>

KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2019

nájdeš v legislatíve

 

Otázky a odpovede

 

    

Pretože mi záleží na zmene a chcem k nej aj aktívne prispieť.Bez veľkej a silnej organizácie budem obchádzaný zamestnávateľom a vláda mi nič navyše nedá a bude bez ostychu a bez možnosti nápravy porušovať ľudské práva.

 

  

 

  
Zväzová činnosť je postavená na štyroch pilieroch: zamestnanosť, platy,sociálna politika,bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

 

  

 

  
Zväz svoju činnosť vykonáva už viac ako 20 rokov. 

 

  

 

  

  1. právne poradenstvo,
  2. právne zastupovanie v oblasti pracovno-právnych sporov napr. pred súdom,
  3. finančnú výpomocpri obzvláśť zložitých situáciách, 
  4. návratnú finančnú výpomoc v rôznych variáciach,
  5. školenie pre členov odborov,
  6. kontinuálne vzdelávanie poskytované zväzom,
  7. športové podujatia ako napr. stolný tenis,bowling,plaváreň,lyžovanie,volejbal,
  8. informačné brožúry,akutálne zákonníky práce,kalendáre na aktuálny rok,
  9. komunikačné prostredie pre každého člena zväzu,
  10. súťaže a finančné podpory činnosti základných organizácií.

Niektoré z uvedených benefitov sú zavislé od dĺžky členstva a platného členského preukazu. 

ROZHODUJEME VŽDY SPOLOČNE!

 

   

Kalendár akcií