Odborový zväz

pracovníkov školstva a vedy 

na Technickej univerzite v Košiciach

 
 

Vyhľadávanie

Kde nás nájdete

OZ PŠaV na Slovensku

nájdete na www.ozpsav.sk >>>

 

PRIHLÁŠKA DO ODBOROV

Stiahnuť prihlášku za člena >>>

KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2019

nájdeš v legislatíve

 

Možnosť zvýšenia výmery dovolenky v kolektívnej zmluve

Na základe opakujúcich sa otázok, či v podnikovej KZ možno dohodnúť vyššiu výmeru dovolenky ako je v KZVS uvádzame:

 

V uvedenej veci sme toho názoru, že:

 

1/ V kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a v podnikovej kolektívnej zmluve je možné zvýšiť výmeru dovolenky nad rozsah, ktorý ustanovuje § 103 Zákonníka práce pre ktorúkoľvek kategóriu zamestnancov na ktorých sa vzťahuje § 103 Zákonníka práce.

 

2/ Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme nemôže určiť najvyššiu prípustnú výmeru dovolenky lebo by to bolo v rozpore s Ústavou SR, ktorá garantuje právo na kolektívne vyjednávanie a v rozpore s ustanovením § 4 ods. 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.

 

3/. Jediný právny predpis, ktorý upravuje rozsah dovolenky je § 103 Zákonníka práce a ten rozsah upravuje ako najnižší.

 

4/ Kolektívna zmluva vyššieho stupňa teda nemôže zmeniť ustanovenie § 103 Zákonníka práce tak, že obmedzí zvýšenie výmeru dovolenky. Predpis nižšej právnej sily nesmie odporovať zákonu, bol by v rozpore s ním a teda by nebolo takéto ustanovenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa podľa § 4 ods. 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní platné.

 

 

 

Kalendár akcií

April 2020
pon uto str štv pia sob ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30