Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy 

na Technickej univerzite v Košiciach

 

Vyhľadávanie

Kde nás nájdete

LETNÝ DETSKÝ TÁBOR

Vážení členovia OZ PŠaV na Slovensku -

rodičia detí vo veku 8 až 14 rokov

 

Oznamujeme Vám, že všetky prihlášky na letný detský tábor,

ktoré ste poslali boli akceptované. 

Deti strávia v prostredí Vysokých Tatier úvodnú časť leta so

zaujímavým programom zameraným na spoznávanie prírody, športové,

spoločenské a kultúrne aktivity.

Počas LDT absolvujú nenáročné túry v okolí RZ, prehliadku mesta

Vysoké Tatry, múzea TANAP-u a Belianskej jaskyne.

Cena tábora za jedno dieťa je 155 € z toho 105 € hradí rodič a

50 € hradí OZ PŠaV na Slovensku.

Podrobné informácie o LDT nájdete v priložených dokumentoch:

Organizačné pokyny

Orientačný program tábora

 

Kalendár akcií

Deň detí - ODBORY + KTV

CROCUS KEŽMARSKÉ ŽĽABY


Facebook