Odborový zväz

pracovníkov školstva a vedy 

na Technickej univerzite v Košiciach

 
 

Vyhľadávanie

Kde nás nájdete

OZ PŠaV na Slovensku

nájdete na www.ozpsav.sk >>>

 

PRIHLÁŠKA DO ODBOROV

Stiahnuť prihlášku za člena >>>

KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2019

nájdeš v legislatíve

 

Mladí odborári diskutovali o situácii v školstve

V dňoch 13.-14. apríla sa v Trenčianskych Tepliciach zišli členovia Komisie mladých OZ PŠaV na Slovensku, aby si vymenili svoje názory na aktuálnu situáciu a pripravované zmeny v rezorte školstva. Vedúci úradu zväzu Juraj Stodolovský na úvod informoval o aktivitách odborového zväzu v súvislosti s kolektívnym vyjednávaním, pripomienkovaním návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, zmenou tarifných tabuliek nepedagogických zamestnancov či presadzovaním špecifických požiadaviek mladých zamestnancov. Predseda komisie mladých Tomáš Kuželík ďalej spomenul stretnutia s mladými zamestnancami školstva, ktoré zorganizovali niektorí predsedovia rád ZO za účelom priblíženia aktivít zväzu a vysvetlenia výhod vyplývajúcich z členstva. V súvislosti s týmto vyzval mladých členov, aby sa zapájali do činnosti zväzu na regionálnej úrovni a pomáhali so šírením informácií a náborom mladých kolegov. Právny poradca zväzu Martin Mikluš bližšie priblížil návrhy zákona o e-governmente a zákona o neziskových mimovládnych organizáciách, pri ktorých hrozí, že môžu negatívne ovplyvniť činnosť a povinnosti základných organizácií. Miroslav Hajnoš z KOZ SR pozval prítomných na Akadémiu mladých odborárov, ktorá sa uskutoční 4.5. - 6.5.2018 vo Svite a zároveň informoval o výberovom konaní na Akadémiu sociálnej demokracie, ktorá ponúka príležitosť mladým odborárom, ktorým sú blízke sociálnodemokratické hodnoty, ktorí si chcú rozšíriť svoj rozhľad v rôznych oblastiach verejných politík a ktorí sa chcú zdokonaliť vo svojich argumentačných a komunikačných schopnostiach a kampaniach cez tradičné médiá alebo nové komunikačné kanály. Člen komisie Ivan Dudáš predstavil prítomným návrh nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Členovia komisie po zaujímavej diskusii prijali spoločné stanoviská k jednotlivým navrhovaným ustanoveniam:  

-  odmietajú vznik komory učiteľov zo zákona a povinné členstvo v nej
-  odmietajú zrušenie kreditových príplatkov za absolvované kontinuálne vzdelávanie
-  navrhujú vznik 13. platovej triedy, ktorá by ustanovila kreditové príplatky do novej tarifnej triedy
-  nesúhlasia s predlžovaním lehoty na 1.a 2. atestáciu ako aj predlžovanie doby adaptačného vzdelávania
-  požadujú, aby navrhované portfólio bolo jasne špecifikované v zákone
-podporujú zníženie úväzku učiteliek v ŠKD tak, aby si nemuseli dopĺňať úväzky vyučovaním iných predmetov
-  odmietajú navrhovanú formu spoločného vzdelávania všetkých pedagogických zamestnancov na škole
-  nesúhlasia s navrhovanými podmienkami na funkčné vzdelávanie na pozíciu riaditeľa školy
-vyhlasujú, že navrhovaný zákon žiadnym spôsobom nereflektuje špecifické požiadavky  mladých zamestnancov školstva na zvýšenie atraktivity učiteľského povolania a zároveň zhoršuje niektoré súčasné atribúty postavenia mladých učiteľov

Členovia komisie mladých budú pozorne sledovať navrhovanú legislatívu a v prípade nespokojnosti budú aktívne podporovať všetky kroky odborového zväzu na zabezpečenie kvalitných podmienok na výkon ich povolania.

Kalendár akcií

October 2019
pon uto str štv pia sob ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31