Odborový zväz

pracovníkov školstva a vedy 

na Technickej univerzite v Košiciach

 
 

Vyhľadávanie

Kde nás nájdete

OZ PŠaV na Slovensku

nájdete na www.ozpsav.sk >>>

 

PRIHLÁŠKA DO ODBOROV

Stiahnuť prihlášku za člena >>>

KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2019

nájdeš v legislatíve

 

Rekreačné poukazy - príspevky na rekreáciu

Dostávame mnoho otázok, ako sa majú riešiť a financovať príspevky na rekreácie zamestnancov od zamestnávateľov.

 

Zákon o cestovnom ruchu, ktorý ukladá túto povinnosť zamestnávateľom, zriaďovateľom bol schválený NR SR dňa 27. 11. 2018 pod číslom 347/2018 Z.z.

 

Vieme, že školy nedisponujú finančnými prostriedkami pre tento účel. Preto sme oslovili príslušné ministerstvá a predsedu NR SR za účelom zabezpečenia finančných prostriedkov pre príspevok zamestnancov na rekreácie.

 

Minister financií už na Hospodárskej a sociálnej rade SR, kedy sa rokovalo o štátnom rozpočte dňa 8. 10. 2018 potvrdil, že na legislatívne zmeny v roku 2019 je v rezerve štátneho rozpočtu 400 miliónov Eur. Za legislatívnu zmenu považujeme aj financovanie príspevku zamestnancov na rekreácie.

 

Vynaložíme maximálne úsilie aby školy a školské zariadenia, ktorých sa to týka príspevok dostali vo forme nadnormatívneho účelového financovania.