Odborový zväz

pracovníkov školstva a vedy 

na Technickej univerzite v Košiciach

 
 

Vyhľadávanie

Kde nás nájdete

OZ PŠaV na Slovensku

nájdete na www.ozpsav.sk >>>

 

PRIHLÁŠKA DO ODBOROV

Stiahnuť prihlášku za člena >>>

KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2019

nájdeš v legislatíve

 

Mladí školskí odborári na „Akadémii mladých odborárov“

Počas víkendu od 16.11 do 18.11 sa v Bratislave uskutočnila tretia „Akadémia mladých odborárov“ pod záštitou KOZ a Fridrich Ebert Stiftung. Náš odborový zväz na tejto akcii reprezentovali zástupcovia z komisie mladých odborárov (Tomáš Kuželík, Ľuboš Gondár, Martin Habinák, Juraj Mihaľov, Igor Škultéty, Zuzana Bohunčáková, Erika Stanová, Alena Kuželíková). Cez tri rokovacie dni sa mladí odborári zapájali do rôznych prednášok, diskusií a workshopov. Prednášky a panelové diskusie boli veľmi pútavé a zaujímavé. Postupne sa pred mladými odborármi vystriedali Eduard Chmelár, Monika Uhlerová a predsedovia či podpredsedovia zväzov ECHOZ, SLOVES či OZ PŠaV. Taktiež sme mali možnosť odprezentovať  prácu s mladými členmi v našom odborovom zväze a vymeniť si skúsenosti s členmi iných zväzov. Veľkým prínosom bola prítomnosť kolegov z odborových zväzov z Čiech, ktorí prítomných oboznámili so odborárskymi skúsenosťami z vlastnej praxe. Celkovo sme odchádzali z AMO s veľmi dobrými pocitmi, vedomosťami a s chuťou do ďalšej odborárskej činnosti.

 

PaedDr. Tomáš Kuželík, predseda Komisie mladých