Odborový zväz

pracovníkov školstva a vedy 

na Technickej univerzite v Košiciach

 
 

Vyhľadávanie

Kde nás nájdete

OZ PŠaV na Slovensku

nájdete na www.ozpsav.sk >>>

 

PRIHLÁŠKA DO ODBOROV

Stiahnuť prihlášku za člena >>>

KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2019

nájdeš v legislatíve

 

Rokovanie rady zväzu

8. novembra 2017, sa uskutočnilo zasadnutie rady OZ PŠaV na Slovensku, na ktorom sa ako hostia zúčastnili aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová a viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová. Na úvod rokovania vystúpil predseda zväzu Pavel Ondek, ktorý privítal členov rady a prítomných hostí. Ministerka školstva vo svojom príhovore zdôraznila najmä nasledovné témy: celkový objem finančných prostriedkov do školstva, využívanie štrukturálnych fondov EÚ, zlepšovanie nástupných platov pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl pri zachovaní rozdielov v odmeňovaní podľa odpracovaných rokov, nadtarifné a motivačné zložky platu s možnosťou subjektívneho ohodnotenia kvality práce učiteľa, spôsob realizácie návrhov zahrnutých v dokumente Učiace sa Slovensko, kolektívne vyjednávanie. V následnej diskusii členovia rady zväzu poukázali na problematiky týkajúce sa okrem iného: priemyslu 4.0 ako súčasť reformy školstva, zlepšenia ohodnotenia nepedagogických zamestnancov, výchovy a školského stravovania, originálnych kompetencií samosprávy v oblasti školstva, zmeny normatívneho systému financovania na žiaka, testovania či duálneho vzdelávania.

V ďalšom programe informoval predseda zväzu stručne o stave kolektívneho vyjednávania. V nadväznosti na to vystúpila viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová, ktorá objasnila situáciu pri kolektívnom vyjednávaní, pričom sa zastala požiadaviek zväzu a uviedla, že budú doplnené do návrhu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2018. Rada zväzu prijala v tejto súvislosti uznesenie, ktoré poveruje predsedu zväzu nepodpísať KZVS na rok 2018 v prípade, že nebude obsahovať ustanovenia týkajúce sa valorizácie platov pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov VŠ. Zároveň uložila zástupcom zväzu v Sneme KOZ SR v prípade hlasovania vysloviť nedôveru predsedovi KOZ SR ako aj navrhnúť vypovedanie dohody o spolupráci medzi KOZ SR a stranou SMER-SD. Vo svojom vyhlásení ďalej rada zväzu vyzvala vládu SR, aby sa ku školstvu konečne postavila zodpovedne a v zmysle programového vyhlásenia do budúcoročného rozpočtu vyčlenila dostatočné finančné prostriedky nielen v oblasti valorizácie platov všetkých zamestnancov školstva, ale aj na uskutočnenie zásadných zmien v systéme výchovy vzdelávania a vedy na Slovensku. Členovia rady upozornili, že v opačnom prípade dôjde k ďalšiemu prehĺbeniu rozdielov vo výsledkoch kvality vzdelávania v porovnaní s vyspelými štátmi EÚ, čo môže mať katastrofálne následky pre ekonomiku celého štátu v budúcnosti.

Kalendár akcií

October 2019
pon uto str štv pia sob ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31